Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні

Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 6 Закону України
"Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 9, ст.57 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Пункт 6.1 статті 6 Закону України "Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 29, ст. 137) доповнити абзацом другим такого
змісту:
"На період підготовки та проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні банки мають право
до 30 листопада 2012 року відкривати поточні рахунки УЄФА".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
втрачає чинність 30 листопада 2012 року.
2. Національному банку України у місячний строк з дня
опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 5 жовтня 2010 року
N 2584-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry