Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про дострокове припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Карпачової Н.І. у зв'язку з її обранням народним депутатом України

Про дострокове припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Карпачової Н.І. у зв'язку з її обранням народним депутатом України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про дострокове припинення повноважень Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини Карпачової Н.І.
у зв'язку з її обранням народним депутатом України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 2, ст.21 )

У зв'язку з особистою заявою Карпачової Н.І. про дострокове
припинення нею повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини відповідно до пункту 17 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті 9 Закону України "Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" ( 776/97-ВР )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Достроково припинити повноваження Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини Карпачової Ніни Іванівни ( 214/98-ВР,
959-15 ) у зв'язку з обранням її народним депутатом України.
2. Взяти до відома, що Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини продовжує здійснювати свої повноваження до складення
присяги новообраним Уповноваженим.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 17 листопада 2006 року
N 371-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry