Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про оголошення попередження Політичній партії УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка

Про оголошення попередження Політичній партії УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 12 жовтня 2012 року № 1459

Про оголошення попередження Політичній партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"

До Центральної виборчої комісії 3 жовтня 2012 року надійшла заява кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 1 Литвинова Анатолія Анатолійовича із повідомленням про встановлення судом при розгляді виборчого спору факту порушення Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) Політичною партією "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

У заяві суб’єкт звернення просить Центральну виборчу комісію "визнати дії суб’єкта виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", пов’язані з розповсюдженням друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника друкованих агітаційних матеріалів, установу, яка здійснила друк, їх тираж та інформацію про осіб, відповідальних за випуск, на спеціальній конструкції, розташованій в м. Сімферополі на бульварі Леніна, такими, що порушують вимоги Закону України "Про вибори народних депутатів України"; оголосити попередження суб’єкту виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року Політичній партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" відповідно до пункту 5 частини другої статті 61 Закону".

Постановою Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2012 року № 204 зареєстровано кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Розглянувши заяву та додані до неї матеріали, Центральна виборча комісія встановила.

Згідно з частиною першою статті 70 Закону партія, кандидати у народні депутати України від якої зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, кандидати у народні депутати України мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати.

За змістом частини першої, пункту 5 частини другої статті 68 Закону передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України, зокрема, шляхом розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації.

Відповідно до частини сьомої статті 69 Закону друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про замовника цих матеріалів, установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Натомість частиною двадцять другою статті 74 Закону забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Постановою Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 27 вересня 2012 року в адміністративній справі № 2а-10522/12/0170/18 дії Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", пов’язані з розповсюдженням друкованих передвиборчих агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника цих матеріалів, установу, яка здійснила друк, їх тираж та інформацію про осіб, відповідальних за випуск, на спеціальній конструкції, розташованій в місті Сімферополі на бульварі Леніна, визнано протиправними та такими, що порушують вимоги частини двадцять другої статті 74 Закону.

Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу визначено статтею 175 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини третьої статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, визначених статтями 172 - 175 цього Кодексу, набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

За довідкою Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 4 жовтня 2012 року № 5455/05-20, що надійшла до Центральної виборчої комісії 11 жовтня 2012 року, постанова цього суду від 27 вересня 2012 року в справі № 2а-10522/12/0170/18 набрала законної сили 1 жовтня 2012 року.

Частиною п’ятою статті 124 Конституції України встановлено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Згідно з частиною першою статті 61 Закону Центральна виборча комісія приймає рішення про попередження партії, кандидати у депутати від якої включені до виборчого списку партії, або окремому кандидату у депутати.

Пунктом 5 частини другої статті 61 Закону визначено, що попередження оголошується у разі порушення, зокрема, партією обмежень щодо проведення передвиборної агітації.

Відповідно до частини третьої статті 61 Закону попередження, зазначене у частині першій вказаної статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено передбачені Законом підстави для оголошення Політичній партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" попередження за порушення встановлених Законом обмежень щодо проведення передвиборної агітації з подальшим його оприлюдненням у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Комісії.

Враховуючи викладене, відповідно до пунктів 1, 19 частини другої статті 30, частин першої - третьої, шостої статті 61, частини двадцять другої статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, частиною п’ятою статті 14, частинами п’ятою, шостою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Оголосити Політичній партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" попередження за порушення обмежень щодо проведення передвиборної агітації, встановлених Законом України "Про вибори народних депутатів України".

2. Копії цієї постанови видати представнику Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 1 Литвинову А.А.

3. Цю постанову оприлюднити в газетах "Голос України", "Урядовий кур’єр" та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


В.ШАПОВАЛ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry