Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Нагірянського сільського голови (Нагірянська сільська рада Чортківського району Тернопільської області)

Про призначення позачергових виборів Нагірянського сільського голови (Нагірянська сільська рада Чортківського району Тернопільської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Нагірянського сільського голови
(Нагірянська сільська рада
Чортківського району Тернопільської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 20, ст.213 )

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частин другої та п'ятої статті 79 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ),
частини третьої статті 14, частин другої та шостої статті 15,
статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Нагірянського сільського
голови (Нагірянська сільська рада Чортківського району
Тернопільської області) на неділю 20 червня 2010 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Нагірянського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Нагірянського сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 квітня 2010 року
N 2016-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry