Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки про співробітництво в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях

Про ратифікацію Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки про співробітництво в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною і Сполученими
Штатами Америки про співробітництво в дослідженні
і використанні космічного простору в мирних цілях
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 26, ст. 116 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Подану Президентом України на ратифікацію Угоду між Україною
і Сполученими Штатами Америки про співробітництво в дослідженні і
використанні космічного простору в мирних цілях, підписану 22
листопада 1994 року в м. Вашингтоні ( 840_647 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 5 травня 1996 року
N 165/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry