Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про залізничний транспорт

Про введення в дію Закону України Про залізничний транспорт

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про залізничний транспорт"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 40, ст. 184 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про залізничний транспорт"
( 273/96-ВР ) з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
- протягом трьох місяців з дня введення в дію цього Закону
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про
залізничний транспорт";
- привести рішення Уряду України у відповідність із Законом
України "Про залізничний транспорт";
- забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України всіх нормативних актів, що суперечать Закону
України "Про залізничний транспорт", та прийняття відповідних
актів.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 4 липня 1996 року
N 274/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry