Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік

Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 1, ст.8)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 34-35, ст. 414; із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року № 4647-VI, від 24 травня 2012 року № 4866-VI, від 8 червня 2012 року № 4961-VI, від 19 червня 2012 року № 4968-VI, від 21 червня 2012 року № 4994-VI, від 22 червня 2012 року № 5022-VI, від 4 липня 2012 року № 5183-VI, № 5185-VI, № 5186-VI і № 5187-VI та від 30 липня 2012 року № 5189-VI, № 5190-VI і № 5191-VI, від 6 вересня 2012 року № 5234-VI, № 5235-VI і № 5236-VI, від 18 вересня 2012 року № 5253-VI, від 2 жовтня 2012 року № 5303-VI, № 5304-VI, № 5305-VI, № 5306-VI, № 5307-VI, № 5308-VI і № 5309-VI, від 16 жовтня 2012 року № 5417-VI, № 5418-VI, № 5419-VI, № 5420-VI, № 5421-VI, № 5422-VI, № 5423-VI, № 5424-VI, № 5425-VI і № 5426-VI, від 6 листопада 2012 року № 5467-VI, № 5469-VI і № 5470-VI) такі зміни:

1) частину другу статті 2 доповнити словами "та плата за надання адміністративних послуг";

2) доповнити Закон статтею 28 такого змісту:

"Стаття 28. Кабінету Міністрів України здійснити розподіл нерозподіленого обсягу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів";

3) внести зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" згідно з додатком до цього Закону;

4) у додатку № 7 щодо додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у позиції "Всього" цифри "1200691" замінити цифрами "2570691".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 грудня 2012 року
№ 5513-VI


{ДОДАТОК ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2012 РІК"}

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry