Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності

Про внесення змін до Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України "Про патентування
деяких видів підприємницької діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 38, ст.345 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1997 р., N 36, ст. 231; 1998 р.,
N 30-31, ст. 193; 1999 р., N 5-6, ст. 39) такі зміни:
1. Частини другу та третю статті 6 викласти у такій редакції:
"Кошти, одержані від продажу спеціальних торгових патентів,
зараховуються:
до Державного бюджету України - у розмірі 5 відсотків;
до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів) за
місцем оплати спеціального торгового патенту - у розмірі
67 відсотків;
до Пенсійного фонду України - у розмірі 17 відсотків;
до Фонду соціального страхування України - у розмірі
2 відсотків;
до державного фонду сприяння зайнятості населення -
у розмірі 1 відсотка;
до відповідних бюджетів у порядку, передбаченому
законодавством для зарахування податку на доходи фізичних осіб, -
у розмірі 6 відсотків;
до відповідних бюджетів у порядку, передбаченому
законодавством для зарахування плати (податку) за землю, -
у розмірі 2 відсотків загальних надходжень.
Порядок зарахування коштів визначається Кабінетом Міністрів
України".
2. Абзац сьомий частини першої статті 7-1 виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 липня 1999 року
N 962-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry