Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання заходів щодо вступу України до Світової організації торгівлі

Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання заходів щодо вступу України до Світової організації торгівлі

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України
про хід виконання заходів щодо вступу України
до Світової організації торгівлі
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 1, ст. 5 )

Розглянувши інформацію Кабінету Міністрів України про хід
виконання заходів щодо вступу України до Світової організації
торгівлі (СОТ), Верховна Рада України відзначає, що Урядом
вживаються відповідні заходи, спрямовані на реалізацію курсу
України щодо вступу до СОТ.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання
заходів щодо вступу України до СОТ узяти до відома.
2. Кабінету Міністрів України:
прискорити завершення двосторонніх та багатосторонніх
переговорів з країнами - членами СОТ, залучаючи до розроблення
позиції на зазначених переговорах вітчизняних суб'єктів
господарювання та представників громадських організацій;
здійснити комплексний аналіз соціальних наслідків входження
України до СОТ, насамперед прогнозування ситуації на ринку праці
та рівня зайнятості населення у регіонах та розробки адаптаційних
програм;
забезпечити розробку та реалізацію системи заходів щодо
підвищення конкурентоспроможності галузей економіки в умовах
участі України у СОТ;
забезпечити розробку проектів і перегляд чинних законодавчих
актів та міжнародних договорів, стороною яких є Україна, з метою
приведення національного законодавства у відповідність з нормами
та принципами системи угод ГАТТ/СОТ, а також запровадження
механізмів захисту внутрішнього ринку згідно з правилами цієї
міжнародної організації. Для досягнення збалансованості та
виваженості у внесенні змін до законодавства залучати до роботи
наукові установи, громадські організації і незалежних експертів;
забезпечити прийняття нормативних актів, що відповідають
вимогам системи угод ГАТТ/СОТ, у тому числі технічних регламентів
з підтвердження відповідності та національних стандартів, якими
запроваджуються міжнародні та європейські стандарти в Україні;
з метою підвищення обізнаності громадськості з питань
наслідків приєднання до СОТ вжити заходів щодо інформування
учасників економічних відносин та громадських організацій щодо
норм і принципів системи угод ГАТТ/СОТ, функцій та діяльності
органів СОТ, а також досвіду інших країн стосовно їх вступу до
СОТ;
при підготовці проекту Державного бюджету України на 2004 рік
передбачити фінансування перекладу та публікації державною мовою
текстів офіційних документів СОТ, включаючи багатосторонні угоди з
обмеженою кількістю учасників та розклади тарифних поступок і
зобов'язання у сфері послуг, які є невід'ємною частиною Угоди СОТ.
3. Комітетам Верховної Ради України з питань Європейської
інтеграції і з питань економічної політики, управління народним
господарством, власності та інвестицій підготувати пропозиції щодо
забезпечення парламентського та громадського контролю за процесом
вступу України до СОТ.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 9 липня 2003 року
N 1054-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry