Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про невідкладні заходи у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС

Про невідкладні заходи у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи у зв'язку з виведенням
з експлуатації Чорнобильської АЕС

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 52, ст.759 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 3538-XII ( 3538-12 ) від 21.10.93, ВВР, 1993, N 44, ст.422 )

Стан справ на Чорнобильській АЕС свідчить про те, що вона
протягом тривалого часу залишається об'єктом підвищеної небезпеки.
Аварія на турбогенераторі другого енергоблоку Чорнобильської АЕС і
спричинена нею пожежа, що сталася 11 жовтня 1991 року, призвели
до різкого зростання соціально-психологічного напруження серед
населення, підтвердили виняткову небезпечність станції. Це змушує
переглянути попередньо встановлені строки зупинення всіх
енергоблоків і вимагає вжиття надзвичайних заходів. Але одночасне зупинення всіх енергоблоків Чорнобильської АЕС
напередодні зими підвищує ризик можливого виникнення
непередбачених наслідків, пов'язаних насамперед із ядерно
безпечним станом реакторів. Уряд не виконав тієї частини Постанови Верховної Ради
Української РСР від 1 серпня 1990 року, що стосується виведення з
експлуатації Чорнобильської АЕС, чим ще більше ускладнив
ситуацію.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Урядової комісії про причини пожежі, що сталася
11 жовтня 1991 року на другому енергоблоці Чорнобильської АЕС,
взяти до відома.
2. Доручити Кабінету Міністрів України: ( Абзац перший пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови ВР N 3538-12 від 21.10.93 ) ( Абзац другий пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови ВР N 3538-12 від 21.10.93 ) з 15 листопада 1991 року відкрити фінансування всього
технологічного комплексу робіт, пов'язаних з зупиненням і
виведенням блоків Чорнобильської АЕС із експлуатації; з урахуванням пропозицій дирекції Чорнобильської АЕС
розробити до 1 грудня 1991 року і реалізувати заходи щодо
соціального захисту колективу Чорнобильської АЕС, передбачивши
при цьому збереження оптимальної кількості спеціалістів для
забезпечення необхідного рівня ядерної і радіаційної безпеки на
всіх етапах виведення енергоблоків із експлуатації; до 15 листопада подати на розгляд Верховної Ради України
концепцію паливно-енергетичної програми України та пропозиції
щодо прискореного введення і забезпечення паливом енергетичних
потужностей, що замінять Чорнобильську АЕС; до 15 листопада подати Верховній Раді України пропозиції про
створення державного органу, на який буде покладено вирішення
всього комплексу питань, пов'язаних з регулюванням ядерної і
радіаційної безпеки, та науково-дослідного забезпечення розвитку
ядерних і радіаційних технологій в інтересах народного
господарства України.
3. Схвалити текст Звернення Верховної Ради України до
Організації Об'єднаних Націй та урядів країн світу про надання
допомоги у вирішенні чорнобильської проблеми (додається).
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комісії
Верховної Ради України з питань Чорнобильської катастрофи, з
питань розвитку базових галузей народного господарства, у питаннях
екології та раціонального природокористування.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 29 жовтня 1991 року
N 1726-XII

ЗВЕРНЕННЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
до Організації Об'єднаних Націй та урядів країн світу
про подання допомоги у вирішенні чорнобильської проблеми

Чорнобильська катастрофа 1986 року була найбільшою
технологічною катастрофою в історії людства, яка показала всьому
світові, до якої фатальної межі він наблизився внаслідолк
безпрецендентного нарощування ядерних потужностей, зумовленого
військово-промисловим комплексом. За останні п'ять років у світі відбулися великі політичні
зміни, результатом яких стало активне ядерне роззброєння, довіра,
прагнення до плідного співробітництва. Розуміючи це і визнаючи, що Чорнобильська АЕС залишається
глобальною загрозою для всього світу, парламент України прийняв
рішення про виведення з експлуатації цієї станції до 1995 року. Однак пожежа в жовтні 1991 року, що викликала різко
негативну реакцію світової громадськості, поставила на порядок
денний питання про негайне зупинення Чорнобильської атомної
електростанції. Незалежна Україна і її парламент розуміють свою
відповідальність перед світовою громадськістю. Разом з тим
надзвичайна складність науково-технічних проблем, повна
відсутність світового досвіду виведення з експлуатації АЕС і
захоронення відпрацьованого палива, а також і економічні труднощі
не дають можливості Україні самостійно вирішити цю проблему і
змушують звернутися до Організації Об'єднаних Націй та урядів
країн світу за поданням допомоги. Від імені народу України, від імені всіх, хто постраждав від
аварії, дбаючи про глобальну безпеку, Верховна Рада незалежної
України просить Організацію Об'єднаних Націй виступити
ініціатором створення науково-технічної програми виведення
атомної електростанції з експлуатації та спеціального фонду
цілеспрямованого комплексного вирішення цієї проблеми. Реалізація програми "Чорнобиль" передовими світовими
компаніями на конкурсній основі дозволила б уперше розв'язати
складні науково-технічні завдання виведення з експлуатації
Чорнобильської АЕС, знешкодження саркофага як найбільш
небезпечного ядерного об'єкта, а також стала б міцним фундаментом
для багатостороннього співробітництва на сучасному
науково-технічному рівні, допомогла б набути людству унікального
досвіду. Верховна Рада України сподівається, що всі країни світу, в
першу чергу ядерні, підтримають цю гуманну ініціативу.


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry