Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про поштовий зв'язок

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про поштовий зв'язок

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів
України у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про поштовий зв'язок"
( 2759-14 )
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 39, ст.333 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.155 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині третій статті 4 Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 36, ст. 299) слова "виплатою та доставкою пенсій, грошової
допомоги малозабезпеченим громадянам" виключити.
2. Частину першу статті 19 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 45, ст. 237) доповнити словами "якщо інше
не передбачено законом".
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 910-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry