Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Пакульського сільського голови (Пакульська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області)

Про призначення позачергових виборів Пакульського сільського голови (Пакульська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 2473-VI ( 2473-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 40, ст.528 }
Про призначення позачергових виборів Пакульського
сільського голови (Пакульська сільська рада
Чернігівського району Чернігівської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 28, ст.383 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Пакульського
сільського голови Рудника М.П. (Пакульська сільська рада
Чернігівського району Чернігівської області) та відповідно до
пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої та шостої
статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Пакульського сільського
голови (Пакульська сільська рада Чернігівського району
Чернігівської області) на неділю 1 серпня 2010 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Пакульського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Пакульського сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 2154-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 13 травня 2010 року
N 2216-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry