Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні п...

Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні п...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 2 Закону України
"Про тимчасову заборону стягнення
з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати
за житлово-комунальні послуги"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 24, ст.171 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 2 Закону України "Про тимчасову заборону стягнення
з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за
житлово-комунальні послуги" ( 486/96-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1996 р., N 52, ст. 304) викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Дія цього Закону припиняється 1 січня 2011 року.
Нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за
житлово-комунальні послуги здійснюються на суму заборгованості,
яка утворилася з 1 січня 2011 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 грудня 2010 року
N 2795-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry