Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про підвищення мінімального розміру пенсії

Про підвищення мінімального розміру пенсії

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про підвищення мінімального розміру пенсії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, ст.359 )

Цей Закон спрямований на поліпшення матеріального становища
пенсіонерів.
Стаття 1. З 1 вересня 1999 року встановлюється мінімальний
розмір пенсії за віком 24,9 гривні.
Мінімальний розмір пенсії за віком поширюється тільки на
трудові пенсії, що призначаються відповідно до Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ).
Стаття 2. Кабінету Міністрів України, починаючи з 1 вересня
1999 року, забезпечити проведення перерахування розміру пенсій,
призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення", виходячи з мінімального розміру пенсії за віком,
встановленого частиною першою статті 1 цього Закону, передбачивши
виплату цільової грошової допомоги на прожиття у розмірі до
21,1 гривні непрацездатним громадянам, крім одержувачів соціальних
пенсій (за віком), щомісячний розмір пенсій яких (з урахуванням
надбавок, підвищень, щомісячних компенсаційних виплат та
додаткової пенсії) не досягає 46 гривень.
Стаття 3. Мінімальний розмір пенсії за віком, установлений
частиною першою статті 1 цього Закону, не застосовується для
визначення розмірів соціальних пенсій (за віком), надбавок та
інших доплат до пенсій.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 липня 1999 року
N 979-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry