Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Питання кадрового забезпечення державної служби

Питання кадрового забезпечення державної служби

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання кадрового забезпечення державної служби

З метою створення державної системи підготовки, добору і
просування кадрів та здійснення ефективної кадрової політики в
умовах розбудови Української держави і докорінного реформування
суспільства:
1. Національному інституту стратегічних досліджень при
Президентові України, Інституту державного управління і
самоврядування при Кабінеті Міністрів України за участю
Міністерства праці України, Міністерства освіти України, Академії
наук України, інших заінтересованих органів, організацій і установ
розробити та подати у тримісячний строк Кабінету Міністрів України
проект концепції Державної програми кадрового забезпечення
державної служби, яка б передбачала систему підготовки, добору і
просування кадрів на основі науково обгрунтованих об'єктивних
критеріїв та враховувала вітчизняний і зарубіжний досвід з цих
питань.
2. Кабінету Міністрів України організувати підготовку до
1 січня 1994 року на основі розробленої концепції проекту
Державної програми кадрового забезпечення державної служби.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 березня 1993 року
N 23/93-рп

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry