Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони біорізноманіття

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони біорізноманіття

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони біорізноманіття

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 25, ст.195)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502 із наступними змінами):

1) частину третю статті 12 після слів "служби охорони" доповнити словами "екологічної освіти";

2) статтю 18 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Забороняється проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих дерев, а також добування піску та гравію в річках та інших водоймах у заповідній зоні біосферних заповідників";

3) статтю 21 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Забороняється проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих дерев, а також добування піску та гравію в річках та інших водоймах у заповідній зоні національних природних парків".

2. У Законі України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 18, ст. 132 із наступними змінами):

1) абзац другий частини першої статті 19 після слова "крохалів" доповнити словами "черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої", після слова "галстучника" - словами "пісочників, плавунців, баранця великого", а слова "курочку водяну, пастушка" виключити;

2) абзац другий пункту 4 частини першої статті 20 після слова "петель" доповнити словом "капканів";

3) статтю 32 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"Забороняється селекційний відстріл тварин у природних заповідниках. Забороняється проведення селекційного відстрілу тварин іншим мисливцям у присутності особи, яка має дозвіл на селекційний відстріл";

4) у статті 33:

у частині першій слова "сорок, граків" виключити;

у частині третій слова "установлювати для них відповідні винагороди (пільги)" виключити;

у частині четвертій слова "сорок, граків і сойок" виключити.

3. У статті 11 Закону України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201; 2009 р., № 19, ст. 259):

частину першу викласти в такій редакції:

"Охорона та відтворення об’єктів Червоної книги України забезпечуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, що є суб’єктами використання тваринного і рослинного світу, власниками об’єктів Червоної книги України, власниками та користувачами земельних ділянок, у межах яких перебувають рідкісні і такі, що знаходяться під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоної книги України";

в абзаці другому частини другої слова "або обмеження" виключити.

4. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230; 2013 р., № 46, ст. 640; 2014 р., № 23, ст. 873):

1) статтю 20 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Забороняється використання ведмедів та вовків на мисливських випробувальних станціях, а також для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак";

2) частину п’яту статті 25 викласти в такій редакції:

"Забороняється використання тварини у кориді, створення та діяльність пересувних звіринців, пересувних зоопарків та пересувних виставок диких тварин, а також діяльність дельфінаріїв, що не мають природної морської води".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
9 квітня 2015 року
№ 323-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry