Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про доповнення Постанови Верховної Ради України від 25 листопада 1993 року Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін до декретів Кабінету...

Про доповнення Постанови Верховної Ради України від 25 листопада 1993 року Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін до декретів Кабінету...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про доповнення Постанови Верховної Ради України
від 25 листопада 1993 року "Про порядок введення
в дію Закону України "Про внесення змін до
декретів Кабінету Міністрів України про
валютне регулювання"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.255 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Абзац третій пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 25
листопада 1993 року "Про порядок введення в дію Закону України
"Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України про
валютне регулювання" ( 3652-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 49, ст.463) після слів "авіаційного
транспорту" доповнити словами "і океанічного флоту рибної
промисловості".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 30 червня 1994 року
N 67/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry