Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про проект Закону України про запровадження державного збору, який сплачується під час здійснення бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоеконо...

Про проект Закону України про запровадження державного збору, який сплачується під час здійснення бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоеконо...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про запровадження
державного збору, який сплачується під час
здійснення бартерних (товарообмінних)
операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності

Розглянувши внесений Кабінетом Міністрів України проект
Закону України про запровадження державного збору, який
сплачується під час здійснення бартерних (товарообмінних) операцій
у галузі зовнішньоекономічної діяльності, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Відхилити поданий Кабінетом Міністрів України проект
Закону України про запровадження державного збору, який
сплачується під час здійснення бартерних (товарообмінних) операцій
у галузі зовнішньоекономічної діяльності, зважаючи на те, що у
разі прийняття законопроекту:
- буде введено новий вид податку, не передбачений Законом
України "Про систему оподаткування"; - справлятиметься негативний вплив на платіжний баланс
держави, фінансовий стан підприємств, у тому числі сільського
господарства, оскільки значна частина їх господарської діяльності
проводиться на бартерних умовах; - створяться умови для укладання бартерних угод, однією із
сторін яких виступатимуть підприємства з іноземними інвестиціями; - звільнятимуться від сплати державного збору уповноважені
Кабінетом Міністрів України суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності, що є неприйнятним, - у такому разі їх визначатиме
Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України; - справлятиметься державний збір за контрактну вартість
товарів (робіт, послуг), що є недоцільним. У законопроекті не визначено поняття "інші власні потреби".
2. Кабінету Міністрів України до 1 квітня 1996 року внести
Верховній Раді України пропозиції щодо поповнення обігових коштів
підприємств.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 20 лютого 1996 року
N 56/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry