Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про внесення доповнень до Закону України Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядува...

Про порядок введення в дію Закону України Про внесення доповнень до Закону України Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядува...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про внесення доповнень до Закону України
"Про місцеві Ради народних депутатів та
місцеве і регіональне самоврядування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 22, ст.172 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення доповнень до
Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і
регіональне самоврядування" ( 215/95-ВР ) з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців привести
рішення Уряду України у відповідність із Законом України "Про
внесення доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних
депутатів та місцеве і регіональне самоврядування".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 6 червня 1995 року
N 216/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry