Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 4, ст. 31 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити Кодекс України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) статтями 166-5 і 234-3
такого змісту:
"Стаття 166-5. Невиконання законних вимог Національного банку
України щодо усунення порушень банківського
законодавства, нормативно-правових актів
Національного банку України
Невиконання керівниками банків або інших фінансово-кредитних
установ у встановлений Національним банком України строк законних
вимог щодо усунення порушень банківського законодавства,
нормативно-правових актів Національного банку України -
тягне за собою накладення штрафу до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян";
"Стаття 234-3. Національний банк України
Національний банк України розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з невиконанням законних
вимог Національного банку України щодо усунення порушень
банківського законодавства, нормативно-правових актів
Національного банку України (стаття 166-5).
Від імені Національного банку України розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право Голова Національного банку України та його
заступники, керівники територіальних управлінь Національного банку
України та їх заступники".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 грудня 1999 року
N 1342-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry