Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок висвітлення роботи п'ятої сесії Верховної Ради України

Про порядок висвітлення роботи п'ятої сесії Верховної Ради України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок висвітлення роботи п'ятої
сесії Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 37, ст.170 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Національній радіокомпанії України здійснювати пряму і
повну радіотрансляцію пленарних засідань Верховної Ради України на
каналах і проводовій трансляційній мережі, що забезпечують на цей
час мовлення першої програми Національної радіокомпанії України.
2. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на постійну
Комісію Верховної Ради України законодавчого забезпечення свободи
слова та засобів масової інформації.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 18 червня 1996 року
N 244/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry