Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звільнення вугледобувних та вуглезбагачувальних підприємств Міністерства вугільної промисловості України від сплати заборгованості

Про звільнення вугледобувних та вуглезбагачувальних підприємств Міністерства вугільної промисловості України від сплати заборгованості

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про звільнення вугледобувних та вуглезбагачувальних
підприємств Міністерства вугільної промисловості України
від сплати заборгованості

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 48, ст.427 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 243/94-ВР від 11.11.94,
ВВР, 1994, N 48, ст. 428 )

З метою стабілізації роботи підприємств вугільної
промисловості і створення умов для забезпечення народного
господарства і населення вугіллям в осінньо-зимовий період
1994-1995 років Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Звільнити вугледобувні та вуглезбагачувальні підприємства
Міністерства вугільної промисловості України від сплати
заборгованості за станом на 1 жовтня 1994 року щодо: податку на доходи підприємств і організацій в частині сум,
які зараховуються до державного бюджету; обов'язкових внесків до Фонду соціального страхування
України, Пенсійного фонду України та Державного фонду сприяння
зайнятості населення.
2. Міністерству фінансів України надати вугледобувним і
вуглезбагачувальним підприємствам Міністерства вугільної
промисловості України відстрочку до 15 грудня 1994 року сплати
податку на доходи підприємств і організацій по авансових внесках
цього податку за IV квартал поточного року в частині сум, що
зараховуються до державного бюджету, на умовах податкового кредиту
без сплати за його користування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 листопада 1994 року
N 241/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry