Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Куба про сприяння та взаємний захист інвестицій

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Куба про сприяння та взаємний захист інвестицій

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом
Республіки Куба про сприяння та взаємний захист інвестицій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 3, ст. 15 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Куба про
сприяння та взаємний захист інвестицій ( 192_632 ), підписану в
м. Києві 20 травня 1995 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 листопада 1996 року
N 515/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry