Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо посилення соціального захисту родин Небесної...

Про внесення змін до статті 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо посилення соціального захисту родин Небесної...

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту родин Небесної Сотні

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 47, ст.435)

Верховна Рада України постановляє:

I. Пункт 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., № 45, ст. 425 із наступними змінами) після абзацу тринадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності.

Абзац чотирнадцятий цього пункту не поширюється на сім’ї працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил України та інших військових формувань, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних при виконанні службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності".

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять другим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 жовтня 2015 року
№ 715-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry