Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення доповнення до статті 73 Кодексу законів про працю України

Про внесення доповнення до статті 73 Кодексу законів про працю України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнення до статті 73 Кодексу законів
про працю України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 143 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину першу статті 73 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
N 50, ст.375; 1981 р., N 32, ст.513; 1991 р., N 23, ст.267,
N 30, ст.382; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 33,
ст.477) після цифри і слів "9 травня - День Перемоги" доповнити
цифрами і словами "28 червня - День Конституції України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 червня 1996 року
N 256/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry