Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про податок на добавлену вартість

Про порядок введення в дію Закону України Про податок на добавлену вартість

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Зупинено дію Постанови згідно з Декретом
N 14-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст.78 )
Про порядок введення в дію Закону України
"Про податок на добавлену вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 14, ст.185 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про податок на добавлену
вартість" ( 2007-12 ) з 1 січня 1992 року.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити широке роз'яснення
цього Закону через засоби масової інформації та правильне його
застосування.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 20 грудня 1991 року
N 2008-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry