Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Перехідної Ісламської Держави Афганістан про торговельно-економічне співробітництво

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Перехідної Ісламської Держави Афганістан про торговельно-економічне співробітництво

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України і
Урядом Перехідної Ісламської Держави Афганістан
про торговельно-економічне співробітництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст.9 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України і Урядом Перехідної Ісламської
Держави Афганістан про торговельно-економічне співробітництво
( 004_005 ), підписану 4 квітня 2004 року в м. Кабулі,
ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 вересня 2005 року
N 2914-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry