Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про невідкладні заходи щодо поліпшення стану справ у системі охорони здоров'я України

Про невідкладні заходи щодо поліпшення стану справ у системі охорони здоров'я України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи щодо поліпшення
стану справ у системі охорони здоров'я України

З метою поліпшення стану справ у системі охорони здоров'я
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України:
вжити невідкладних заходів щодо збільшення бюджетного
фінансування системи охорони здоров'я;
з метою збереження міжпосадових співвідношень в оплаті праці
у зазначеній галузі віднайти кошти для підвищення з 1 серпня 2002
року посадових окладів фахівців охорони здоров'я не менш як на 25
відсотків;
при формуванні проекту Державного бюджету України та місцевих
бюджетів на 2003 рік передбачити кошти, необхідні для реалізації
вимог пункту "ж" статті 77 Основ законодавства України про охорону
здоров'я ( 2801-12 ) щодо встановлення у державних та комунальних
закладах охорони здоров'я середніх ставок і посадових окладів на
рівні, не нижчому від середньої заробітної плати працівників
промисловості, та збільшення бюджетного фінансування системи
охорони здоров'я в 2003 році до обсягів, які б дорівнювали не менш
як 3,5 відсотка валового внутрішнього продукту;
розробити дієвий механізм контролю за своєчасною виплатою
заробітної плати у державних та комунальних закладах охорони
здоров'я;
у вересні 2002 року поінформувати Верховну Раду України про
виконання заходів, передбачених цією Постановою.
2. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на комітети
Верховної Ради України з питань бюджету та з питань охорони
здоров'я, материнства та дитинства.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 11 липня 2002 року
N 69-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry