Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
та Урядом Сполучених Штатів Америки
про співробітництво у сфері науки та технологій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 39, ст.546 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки
про співробітництво у сфері науки та технологій ( 840_141 ),
підписану 4 грудня 2006 року в м. Вашингтоні, ратифікувати
(додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 квітня 2009 року
N 1262-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry