Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про проект Закону України про списання та реструктуризацію заборгованості сільськогосподарських товаровиробників і заготівельних підприємств за отриманими бю...

Про проект Закону України про списання та реструктуризацію заборгованості сільськогосподарських товаровиробників і заготівельних підприємств за отриманими бю...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про списання та реструктуризацію заборгованості сільськогосподарських товаровиробників і
заготівельних підприємств за отриманими бюджетними позичками

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) проект Закону України про
списання та реструктуризацію заборгованості сільськогосподарських
товаровиробників і заготівельних підприємств за отриманими
бюджетними позичками, внесений на розгляд Верховної Ради України
у зв'язку з виданням Указу Президента України від 17 травня 1999
року N 507/99 "Про списання та реструктуризацію заборгованості
сільськогосподарських товаровиробників і заготівельних
підприємств за отриманими бюджетними позичками", відхилити.
2. Прийняти за основу внесений в порядку законодавчої
ініціативи народними депутатами України - членами Комітету
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин альтернативний законопроект з цього питання.
3. Доручити комітетам Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних відносин і з питань бюджету
доопрацювати зазначений проект Закону України з урахуванням
пропозицій народних депутатів України і внести його на розгляд
Верховної Ради України на друге читання.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 16 червня 1999 року
N 744-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry