Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку та підготовки готельної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи ...

Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку та підготовки готельної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо розвитку та підготовки готельної інфраструктури
до проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 49, ст.567 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 1 Закону України "Про туризм" ( 324/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180;
2009 р., N 38, ст. 535) доповнити абзацами десятим - дванадцятим
такого змісту:
"готель - підприємство будь-якої організаційно-правової форми
та форми власності, що складається з шести і більше номерів та
надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов'язковим
обслуговуванням. Порядок встановлення категорій готелям
визначається Кабінетом Міністрів України;
готельна послуга - дії (операції) підприємства з розміщення
споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання
в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та
тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та
додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно до категорії
готелю;
аналогічні засоби розміщення - підприємства будь-якої
організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і
надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним заправлянням
ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 2 розділу I, який набирає чинності з 1 січня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня
опублікування цього Закону забезпечити:
перегляд державного стандарту України щодо туристичних послуг
та класифікації готелів у частині підвищення вимог до
матеріально-технічного оснащення готелів та якості відповідних
послуг;
прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього
Закону, та приведення центральними органами виконавчої влади
прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2010 року
N 2468-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry