Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про поширення на підприємства установ по виконанню покарань і лікувально-трудових профілакторіїв Державного департаменту України з питань виконання покарань ...

Про поширення на підприємства установ по виконанню покарань і лікувально-трудових профілакторіїв Державного департаменту України з питань виконання покарань ...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )
Про поширення на підприємства установ по виконанню
покарань і лікувально-трудових профілакторіїв
Державного департаменту України з питань виконання
покарань дії Закону України "Про підприємства в
Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 12, ст. 61 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.35 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Поширити на підприємства установ по виконанню покарань і
лікувально-трудових профілакторіїв Державного департаменту України
з питань виконання покарань дію Закону України "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24,
ст.272, N 36, ст.474; Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 17, ст.209, N 38, ст.562, N 39, ст. 574, N 48, ст.655; 1993 р.,
N 11, ст.83, ст.94, N 13, ст.115, ст. 116, N 17, ст.184, N 24,
ст.252, N 26, ст.277, N 29, ст.308). ( Пункт 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98 )
2. Надати Кабінету Міністрів України право визначити
особливості застосування Закону України "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ) до зазначених підприємств.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 23 грудня 1993 року
N 3786-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry