Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2001 рік

Про звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2001 рік

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення за 2001 рік

Розглянувши звіт Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення за 2001 рік, Верховна Рада України
відзначає суттєві недоліки в діяльності цього органу.
Не виконано вимоги Постанови Верховної Ради України від
22 березня 2001 року "Про звіт Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення за 2000 рік" ( 2309-14 ) та Постанови
Верховної Ради України від 7 червня 2001 року "Про підсумки
парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи
слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки
України" ( 2498-14 ) щодо чіткого дотримання законодавства України
при розробці нормативних документів та в процесі ліцензування
телерадіоорганізацій.
Невчасно подано на погодження Комітету Верховної Ради України
з питань свободи слова та інформації положення "Про порядок
ліцензування каналів мовлення" ( z0963-00 ) та "Про умови конкурсу
на отримання ліцензії", що поставило під питання легітимність
процесу ліцензування телерадіоорганізацій.
Численні конфлікти під час ліцензування спричинили велику
кількість судових позовів щодо незаконності дій Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення.
Як і в попередньому році, Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення не забезпечила розміщення державного
замовлення на висвітлення діяльності Верховної Ради України
Національною телекомпанією України та Національною радіокомпанією
України.
Вказані недоліки спричинили погіршення ситуації в
національному телерадіоінформаційному просторі і дають підстави
для висновку про незадовільну діяльність Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення.
Відповідно до статті 5 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ) та статей 10, 12, 31 Закону України
"Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Звіт Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення за 2001 рік не затвердити як необ'єктивний та
позбавлений аналізу причин незадовільної ситуації в теле- і
радіоінформаційному просторі.
2. Висловити недовіру Голові Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення Холоду Б.І. та достроково
припинити його повноваження як Голови Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення.
3. Висловити недовіру складу Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення та достроково припинити
повноваження членів Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення, призначених Верховною Радою України.
4. Доручити членам Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення, які призначені Верховною Радою
України, виконувати свої обов'язки до призначення Верховною Радою
України нових членів Національної ради.
5. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань свободи
слова та інформації оголосити і провести конкурс претендентів до
складу Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення та до 8 липня 2002 року подати Голові Верховної Ради
України кандидатури до складу Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення.
6. Доручити Голові Верховної Ради України за поданням
Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації з урахуванням пропозицій депутатських фракцій (груп) та
об'єднань громадян до 10 липня 2002 року внести на розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо кандидатур на посади членів
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Верховній Раді України до 12 липня 2002 року розглянути
питання про обрання нових членів Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення та провести відповідне
голосування.
7. Доручити Голові Верховної Ради України відкликати письмове
погодження про спільне з Президентом України подання кандидатури
Холода Б.І. на посаду Голови Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення і звернутися до Президента України
щодо письмового погодження нової кандидатури на посаду Голови
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
заступника Голови Верховної Ради України Зінченка О.О.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 4 липня 2002 року
N 33-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry