Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Узбекистан про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах

Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Узбекистан про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою
Узбекистан про правову допомогу та правові відносини
у цивільних та сімейних справах
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 52, ст.322 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Договір між Україною та Республікою Узбекистан про правову
допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах
( 860_013 ), підписаний від імені України 19 лютого 1998 року в
м. Києві, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 5 листопада 1998 року
N 238-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry