Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про посилення кримінальної відповідальності за деякі злочини проти держави

Про посилення кримінальної відповідальності за деякі злочини проти держави

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

Про посилення кримінальної відповідальності
за деякі злочини проти держави

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст.68 )

З метою посилення захисту конституційного ладу,
територіальної цілісності України та громадської безпеки Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
Викласти статті 56-1, 62 та 71 Кримінального кодексу України
( 2001-05 ) в такій редакції:
"Стаття 56-1. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи
повалення конституційного ладу або на
захоплення державної влади
Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення
конституційного ладу або захоплення державної влади, а так само
змова про вчинення таких дій - караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення
конституційного ладу або до захоплення державної влади, а так само
розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій - караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом до ста мінімальних розмірів заробітної плати. Дії, передбачені частиною 2 цієї статті, вчинені особою, яка
є представником влади, або повторно, або за попереднім зговором
групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років";
"Стаття 62. Посягання на територіальну цілісність України
Умисні дії, вчинені з метою зміни території або державного
кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією
України, а так само публічні заклики чи розповсюдження матеріалів
із закликами до вчинення таких дій - караються позбавленням волі на строк до п'яти років. Ті ж дії, якщо вони вчинені представником влади, або за
попереднім зговором групою осіб, або поєднані з розпалюванням
національної чи релігійної ворожнечі, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років. Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, які призвели до
загибелі людей або інших тяжких наслідків, - караються позбавленням волі на строк від десяти до
п'ятнадцяти років";
"Стаття 71. Масові безпорядки
Організація масових безпорядків, що супроводжувалися
насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна,
опором представникам влади із застосуванням зброї або інших
предметів, що використовувались як зброя, а так само активна
участь у масових безпорядках - караються позбавленням волі на строк від двох до дванадцяти
років. Ті ж дії, якщо вони призвели до загибелі людей або інших
тяжких наслідків, - караються позбавленням волі на строк від десяти до
п'ятнадцяти років".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 грудня 1993 року
N 3805-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry