Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про День Уряду України у жовтні 2001 року

Про День Уряду України у жовтні 2001 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про "День Уряду України" у жовтні 2001 року

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Провести "День Уряду України" у Верховній Раді України
9 жовтня 2001 року з порядком денним:
"Інформація Кабінету Міністрів України про стан зайнятості та
безробіття на ринку праці в Україні".
2. Кабінету Міністрів України визначити доповідача,
підготувати аналітичні та довідкові матеріали із зазначеного
питання і подати їх для вручення народним депутатам України до
2 жовтня 2001 року.
3. Комітету Верховної Ради України з питань соціальної
політики та праці узагальнити пропозиції народних депутатів
України з цієї проблеми та матеріали, які будуть подані Кабінетом
Міністрів України, підготувати співдоповідь та проект Постанови
Верховної Ради України із зазначеного питання.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 червня 2001 року
N 2529-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry