Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу у вересні - листопаді 2000 року

Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу у вересні - листопаді 2000 року

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення в запас військовослужбовців
та черговий призов громадян України на строкову
військову службу у вересні - листопаді 2000 року

Відповідно до Закону України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Звільнити у жовтні - листопаді 2000 року в запас із лав
Збройних Сил України та інших військових формувань
військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової
військової служби.
2. Призвати у вересні - листопаді 2000 року на строкову
військову службу громадян України чоловічої статі, які до дня
відправки у військові частини досягли 18 років і не мають права на
відстрочку, та громадян старшого призовного віку, які втратили
право на відстрочку від призову на строкову військову службу,
загальною кількістю 47980 чоловік, у тому числі до лав:
Збройних Сил України - 35000 чоловік
Служби безпеки України - 580 -"-
Прикордонних військ України - 4000 -"-
Внутрішніх військ Міністерства - 6800 -"- внутрішніх справ України
Військ Цивільної оборони - 1600 -"- Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов'язаних
із підготовкою та проведенням призову громадян на строкову
військову службу.
4. Міністерству транспорту України забезпечити за заявками
командування перевезення осіб, зазначених у статтях 1 і 2 цього
Указу, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці
перевезення згідно з взаємоузгодженими тарифами.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 серпня 2000 року
N 964/2000

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry