Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звільнення від оподаткування акцизним збором оборотів з реалізації цукру вітчизняного виробництва

Про звільнення від оподаткування акцизним збором оборотів з реалізації цукру вітчизняного виробництва

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звільнення від оподаткування акцизним збором
оборотів з реалізації цукру вітчизняного виробництва
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 30, ст. 239 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Звільнити до прийняття Верховною Радою України Закону
України про перелік товарів (продукції), на які встановлюється
акцизний збір, та ставки цього збору від оподаткування акцизним
збором обороти з реалізації цукру вітчизняного виробництва.
2. Ввести в дію Постанову з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 13 вересня 1995 року
N 318/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry