Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства з питань насінництва

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства з питань насінництва

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо
відповідальності за порушення законодавства
з питань насінництва
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 52, ст. 466 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Кодекс України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 , 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122) доповнити статтями 104-1 та 238-3
такого змісту:
"Стаття 104-1. Порушення порядку та умов ведення насінництва
Виробництво, заготівля, маркування, затарювання, зберігання
насіння з метою продажу без додержання методичних і технологічних
вимог або реалізація його без документів про якість, а так само
інше введення в оборот насіння з порушенням встановленого
порядку - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
"Стаття 238-3. Органи державного контролю у насінництві
Органи державного контролю у насінництві розглядають справи
про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку
та умов ведення насінництва (стаття 104-1).
Від імені органів державного контролю у насінництві
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:
1) Головний державний інспектор України з насінництва -
начальник Української державної насіннєвої інспекції - штраф на
громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;
2) головні державні інспектори з насінництва Автономної
Республіки Крим, областей, районів і міст - штраф на громадян до
чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;
3) державні інспектори з насінництва - штраф на громадян до
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 листопада 1999 року
N 1228-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry