Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про невідкладні заходи щодо боротьби з туберкульозом

Про невідкладні заходи щодо боротьби з туберкульозом

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )

Про невідкладні заходи щодо боротьби
з туберкульозом

З метою поліпшення спеціалізованої медичної допомоги
населенню України, комплексної профілактики та лікування
туберкульозу і його ускладнень, впровадження сучасних медичних
технологій та враховуючи тенденцію до погіршення епідемічної
ситуації з цього захворювання в державі, п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
підготувати та подати на затвердження Президентові України у
двомісячний строк Національну програму боротьби з туберкульозом в
Україні на 2000 - 2005 роки, передбачивши виділення щорічних
цільових асигнувань на її реалізацію;
утворити урядову міжвідомчу комісію по боротьбі з
туберкульозом з метою оперативного розгляду питань та пропозицій,
пов'язаних з проведенням заходів щодо захисту населення від
туберкульозу;
підготувати законопроект про боротьбу із захворюванням на
туберкульоз в Україні та подати його в установленому порядку на
розгляд Верховної Ради України;
розглянути питання щодо підвищення посадових окладів медичним
працівникам і науковцям протитуберкульозних закладів;
забезпечити відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 23 квітня 1999 року N 667 ( 667-99-п ) безумовне
виконання Комплексних заходів боротьби з туберкульозом і,
насамперед, централізовану закупівлю протитуберкульозних
препаратів для всіх хворих на туберкульоз, розподілити їх поміж
адміністративними територіями відповідно до кількості хворих та
осіб, які потребують хіміопрофілактики.
2. Міністерству охорони здоров'я України, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
вжити дієвих заходів до посилення контролю за епідемічною
ситуацією з туберкульозу;
активізувати роботу міжвідомчих регіональних комісій по
боротьбі з туберкульозом;
забезпечити максимальну фінансову та матеріально-технічну
підтримку лікувально-профілактичних закладів у здійсненні
протитуберкульозних заходів, у тому числі забезпечити лікарськими
препаратами, що необхідні для проведення повноцінного комплексного
лікування хворих на туберкульоз;
сприяти залученню позабюджетних коштів для реалізації
протитуберкульозних заходів;
організувати повноцінне харчування всіх хворих, які
перебувають на лікуванні у протитуберкульозних диспансерах та
санаторіях;
забезпечити формування груп ризику в
лікувально-профілактичних закладах, проводити їх щорічні
профілактичні огляди на туберкульоз відповідно до пропозицій
Міністерства охорони здоров'я України;
застосовувати відповідно до законодавства необхідні санкції
до роботодавців, які не забезпечують обов'язкових профілактичних
флюорографічних обстежень працівників.
3. Міністерству внутрішніх справ України, Державному
департаменту України з питань виконання покарань разом з
Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством фінансів
України:
забезпечити проведення профілактичних оглядів на туберкульоз
громадян, які поступають у приймальники-розподільники, утримуються
у слідчих ізоляторах та виправно-трудових установах, осіб, яких
звільнено з місць позбавлення волі при їх реєстрації за місцем
проживання, а також іноземців і членів їх сімей, що звертаються з
клопотанням про надання дозволу на тимчасове проживання та про
набуття громадянства України;
забезпечити лікування хворих на туберкульоз, які утримуються
в установах кримінально-виконавчої системи, та своєчасне
фінансування цих заходів.
4. Міністерству праці та соціальної політики України спільно
з Міністерством охорони здоров'я України та Національним комітетом
Товариства Червоного Хреста України:
організувати проведення обов'язкових профілактичних
флюорографічних обстежень малозабезпечених та осіб без певного
місця проживання, які звертаються за соціально-побутовою та
медичною допомогою або перебувають у закладах соціального
призначення;
сприяти в організації проведення таких обстежень громадянам,
які звертаються до служби зайнятості.
5. Міністерству освіти та науки України забезпечити своєчасне
виявлення та повноцінне лікування дітей, хворих на туберкульоз,
які перебувають у підпорядкованих спеціалізованих
освітньо-виховних закладах.
6. Міністерству охорони здоров'я України, Академії медичних
наук України:
провести наукові дослідження щодо епідемічних тенденцій та
клінічних особливостей туберкульозу в регіонах і в Україні в
цілому з метою запровадження нових форм протитуберкульозної
допомоги населенню;
вжити заходи до впровадження сучасних технологій діагностики
та лікування туберкульозу;
вивчати світовий досвід боротьби з туберкульозом та контролю
над цією хворобою з метою розроблення ефективної
протитуберкульозної програми в Україні.
7. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України, Міністерству охорони здоров'я України
широко інформувати населення у питаннях профілактики туберкульозу
та заходів органів виконавчої влади щодо активізації боротьби з
цим соціально небезпечним захворюванням.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 травня 2000 року
N 679/2000

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry