Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до законів України Про державну виконавчу службу та Про виконавче провадження

Про внесення змін до законів України Про державну виконавчу службу та Про виконавче провадження

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до законів України "Про державну
виконавчу службу" та "Про виконавче провадження"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 33, ст.431 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1403-VIII ( 1403-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 29, ст.535
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1403-VIII ( 1403-19 ) від 02.06.2016 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 червня 2005 року
N 2716-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry