Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 30, ст.347)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5401-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 40, ст.538}

Цей Закон визначає порядок застосування відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення для спостереження за організацією проведення голосування та підрахунку голосів на звичайних виборчих дільницях у день голосування на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, а також зберігання та використання створеної в процесі відеоспостереження інформації.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 5401-VI від 02.10.2012}

Стаття 1. Встановити, що для підвищення рівня довіри суспільства до виборів, публічності та відкритості виборчого процесу, доступу громадськості до спостереження у режимі реального часу під час голосування, а також створення відеозапису підрахунку голосів виборців у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці використовується система відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення (далі - система відеоспостереження), яка у передбаченому цим Законом порядку забезпечує створення інформації, передачу зображення з приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці з можливістю його перегляду на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет та подальше збереження створеної в процесі відеоспостереження інформації.

Система відеоспостереження не встановлюється у приміщеннях Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій закордонних та спеціальних виборчих дільниць.

{Стаття 1 в редакції Закону № 5401-VI від 02.10.2012}

Стаття 2. Використання системи відеоспостереження у день голосування та під час підрахунку голосів, крім випадків, передбачених частиною другою статті 1 цього Закону, є обов'язковим.

У разі технічної неможливості забезпечити передачу зображення з приміщення для голосування окремої звичайної виборчої дільниці система відеоспостереження у такому приміщенні використовується для створення та зберігання відповідної інформації.

{Стаття 2 в редакції Закону № 5401-VI від 02.10.2012}

Стаття 3. До системи відеоспостереження входять програмно-апаратні комплекси дільничних виборчих комісій, кожен з яких складається із не менш ніж двох веб-камер, які встановлюються у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці, засобів запису та збереження інформації, обробки даних для передачі зображення, передачі інформації на відповідний веб-сайт у мережі Інтернет.

{Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5401-VI від 02.10.2012}

Технічне завдання на створення системи відеоспостереження затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.

{Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5401-VI від 02.10.2012}

Стаття 4. Дільнична виборча комісія забезпечує початок безперервного функціонування системи відеоспостереження у режимі передачі зображення одночасно з початком підготовчого засідання, передбаченого частиною третьою статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України". Функціонування системи відеоспостереження у такому режимі припиняється після закінчення голосування.

Після закінчення голосування на виборчій дільниці і до підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "уточнений", дільнична виборча комісія забезпечує функціонування системи відеоспостереження у режимі запису і збереження інформації. Інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, може використовуватися правоохоронними органами, судами, Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія надає відповідну інформацію за запитом правоохоронних органів, рішенням суду, а також може надавати таку інформацію у встановленому нею порядку за запитом політичних партій - суб’єктів виборчого процесу та кандидатів у народні депутати України.

{Стаття 4 в редакції Закону № 5401-VI від 02.10.2012}

Стаття 5. Веб-камери повинні розташовуватися таким чином, щоб не порушувати таємницю волевиявлення виборців, одночасно забезпечуючи контроль за дотриманням процедури голосування і підрахунку голосів.

{Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5401-VI від 02.10.2012}

Порядок використання системи відеоспостереження на виборчих дільницях, доступу на виборчу дільницю відповідного технічного персоналу та контролю за функціонуванням системи відеоспостереження встановлюється Центральною виборчою комісією.

{Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5401-VI від 02.10.2012}

Стаття 6. Трансляція відеозображення, отриманого за допомогою системи відеоспостереження під час голосування на виборчій дільниці, здійснюється на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет. Рішення про створення та порядок функціонування такого веб-сайту приймається Центральною виборчою комісією, яка є розпорядником цього сайту.

Порядок використання, транспортування та зберігання носіїв з інформацією, створеною з використанням системи відеоспостереження у приміщеннях для голосування звичайних виборчих дільниць, з яких не здійснювалася веб-трансляція зображення, встановлюється Центральною виборчою комісією.

Інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, зберігається Центральною виборчою комісією протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України, після чого підлягає знищенню.

{Стаття 6 в редакції Закону № 5401-VI від 02.10.2012}

Стаття 7. Порядок використання програмно-апаратних комплексів та іншого обладнання, необхідного для створення та функціонування системи відеоспостереження, встановлюється Центральною виборчою комісією виходячи з технічного завдання, передбаченого у статті 3 цього Закону.

{Стаття 7 в редакції Закону № 5401-VI від 02.10.2012}

Стаття 8. Фінансування заходів, передбачених цим Законом, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Стаття 9. Повноваження щодо здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону, виконання функцій розпорядника системи відеоспостереження покладаються на Центральну виборчу комісію.

{Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5401-VI від 02.10.2012}

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До системи відеоспостереження, що створюється відповідно до цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

{Статтю 10 доповнено новим пунктом згідно із Законом № 5401-VI від 02.10.2012}

3. На товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для створення та забезпечення функціонування системи відеоспостереження, дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" не поширюється.

{Пункт 3 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5401-VI від 02.10.2012}

4. Кабінету Міністрів України:

1) за поданням Центральної виборчої комісії затвердити технічне завдання на створення системи відеоспостереження;

{Підпункт 1 пункту 4 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5401-VI від 02.10.2012}

2) забезпечити в установленому порядку фінансування заходів, передбачених цим Законом;

3) забезпечити повне комплектування, тестування і функціонування системи відеоспостереження на всіх виборчих дільницях не пізніше ніж за 10 днів до дня голосування;

{Підпункт 3 пункту 4 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5401-VI від 02.10.2012}

{Підпункт 4 пункту 4 статті 10 виключено на підставі Закону № 5401-VI від 02.10.2012}

5. Центральній виборчій комісії:

1) затвердити і внести на розгляд Кабінету Міністрів України подання щодо обсягів фінансування видатків на реалізацію заходів щодо впровадження системи відеоспостереження;

{Підпункт 1 пункту 5 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5401-VI від 02.10.2012}

2) привести свої акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
№ 5175-VI


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry