Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з'ясування причин, що призвели до кризового фінансового стану Акціонерного комерційного а...

Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з'ясування причин, що призвели до кризового фінансового стану Акціонерного комерційного а...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України для з'ясування причин, що призвели до
кризового фінансового стану Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна", та перевірки
дотримання законності при здійсненні його ліквідації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 33, ст.251 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 130-IV ( 130-15 ) від 12.09.2002, ВВР, 2002, N 42, ст.312 )

З метою забезпечення захисту інтересів вкладників - фізичних
осіб та інших кредиторів Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна" (далі - банк "Україна"),
дотримання законності при здійсненні ліквідації банку "Україна",
виконання вимог Закону України "Про врегулювання заборгованості за
вкладами фізичних осіб - вкладників та інших кредиторів
Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна"
( 3097-14 ) та відповідно до статті 89 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України
для з'ясування причин, що призвели до кризового фінансового стану
Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна", та
перевірки дотримання законності при здійсненні його ліквідації
(далі - Тимчасова слідча комісія).
2. Тимчасовій слідчій комісії:
а) завершити з'ясування причин, що призвели до кризового
фінансового стану банку "Україна", вивчення законності проведення
приватизації Акціонерного комерційного банку соціального розвитку
"Укрсоцбанк", Комерційного промислово-інвестиційного банку
"Промінвестбанк", розпочате Тимчасовою слідчою комісією Верховної
Ради України, утвореною відповідно до Постанови Верховної Ради
України від 5 липня 2001 року "Про утворення Тимчасової слідчої
комісії Верховної Ради України для з'ясування причин, що призвели
до кризового фінансового стану Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна" ( 2578-14 ) (голова комісії -
Король В.М.);
б) вивчити питання дотримання законності при здійсненні
ліквідації банку "Україна";
в) проаналізувати стан виконання Закону України "Про
врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб - вкладників
та інших кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового
банку "Україна" ( 3097-14 ).
3. Національному банку України, Кабінету Міністрів України,
Ліквідатору банку "Україна" - Агентству з питань банкрутства у
термін до 12 липня 2002 року проінформувати Тимчасову слідчу
комісію про виконання положень Закону України "Про врегулювання
заборгованості за вкладами фізичних осіб - вкладників та інших
кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового банку
"Україна" ( 3097-14 ) та Постанови Верховної Ради України від
10 січня 2002 року "Про інформацію Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України для з'ясування причин, що призвели до
кризового фінансового стану Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна" ( 2956-14 ).
4. Тимчасовій слідчій комісії проінформувати Верховну Раду
України про попередні результати роботи та внести відповідні
пропозиції до 15 жовтня 2002 року.
5. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії
покласти на Апарат Верховної Ради України.
6. Обрати:
КОРОЛЯ - головою Тимчасової слідчої комісії Віктора Миколайовича (фракція "Наша Україна");
КРАВЧЕНКА - заступником голови Тимчасової слідчої
Миколу Васильовича комісії (фракція Комуністичної партії
України).
7. Затвердити персональний склад Тимчасової слідчої комісії:
ЗАГРЕВА - фракція "Наша Україна"; Борис Юхимович
КАЛЕТНІК - група "Європейський вибір"; Григорій Миколайович
КАРМАЗІН - фракція "Наша Україна"; Юрій Анатолійович
КИРИЛЬЧУК - фракція Блоку Юлії Тимошенко; Євген Іванович
КОСІНОВ - фракція Народно-демократичної партії;
Станіслав Анатолійович
КОСТИНЮК - фракція "Наша Україна"; Богдан Іванович
НОЩЕНКО - фракція політичних партій Микола Петрович Промисловців і підприємців України та
"Трудова Україна";
ПЕКЛУШЕНКО - фракція "Регіони України"; Олександр Миколайович
ПЛУЖНИКОВ - фракція Соціал-демократичної партії Ігор Олександрович України (об'єднаної);
РАЗВАДОВСЬКИЙ - група "Демократичні ініціативи"; Віктор Йосипович
ЦУШКО - фракція Соціалістичної партії України;
Василь Петрович
ШЕВЧЕНКО - фракція "Аграрники України"; Олександр Олександрович
ШКЛЯР - група "Народовладдя"; Володимир Борисович
КИРИЛЛОВ - група "Народний вибір". Віктор Дмитрович
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 130-IV
( 130-15 ) від 12.09.2002 )

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 4 липня 2002 року
N 28-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry