Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 15 Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям

Про внесення зміни до статті 15 Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 15 Закону України
"Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 25, ст.189 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 15 Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 35, ст. 290) доповнити пунктом 1-1 такого
змісту:
"1-1. Розмір державної соціальної допомоги (в тому числі й
максимальний), визначений відповідно до статті 5 цього Закону,
збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років у 2011 році
на 60 гривень, у 2012 році - на 120 гривень, у 2013 році - на
180 гривень, у 2014 році - на 250 гривень, а на кожну дитину віком
від 13 до 18 років збільшується у 2011 році на 100 гривень, у
2012 році - на 230 гривень, у 2013 році - на 360 гривень,
у 2014 році - на 500 гривень".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 грудня 2010 року
N 2809-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry