Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про підсумки парламентських слухань Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України

Про підсумки парламентських слухань Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про підсумки парламентських слухань "Проблеми
інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання
законності та стану інформаційної безпеки України"

Верховна Рада України відзначає, що парламентські слухання
"Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання
законності та стану інформаційної безпеки України", проведені
16 січня 2001 року, стали важливим практичним заходом щодо аналізу
ситуації в цій сфері, узагальнення проблем та визначення шляхів їх
розв'язання, а також удосконалення форм і методів законотворчої
діяльності парламенту, спрямованої на забезпечення інформаційної
безпеки держави та дотримання конституційних прав громадян на
свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і
переконань, отримання повної і об'єктивної інформації про життя
суспільства та діяльність органів державної влади.
Верховна Рада України констатує, що стан справ та тенденції в
цій сфері свідчать про серйозну кризу і значні відхилення від
демократичного розвитку. Зокрема, поширено практику використання
найвпливовіших засобів масової інформації для дезорієнтації
населення щодо ситуації в країні, нав'язування політичних оцінок,
маніпулювання громадською думкою. Державні засоби масової
інформації фактично перетворено на знаряддя політичної боротьби.
Органи державної влади та посадові особи, відповідальні за
формування інформаційної політики та забезпечення інформаційної
безпеки, позбавлені можливості повноцінно виконувати свої функції.
Засоби масової інформації, які прагнуть бути об'єктивними,
нерідко під сумнівними приводами притягаються до відповідальності,
переслідуються податковими та іншими контролюючими органами, а над
незалежними журналістами чиняться фізичні розправи.
Стан справ стосовно забезпечення в Україні реальної свободи
слова і права громадян на об'єктивну інформацію викликає
занепокоєння Ради Європи, інших міжнародних організацій,
професійних та правозахисних організацій.
Зважаючи на висновки та пропозиції учасників парламентських
слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова,
дотримання законності та стану інформаційної безпеки України",
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати незадовільним стан справ у сфері забезпечення
діяльності засобів масової інформації, свободи слова і додержання
прав громадян на вільний доступ до інформації.
Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Генеральній
прокуратурі України, Державному комітету інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення України, Національній раді України з
питань телебачення і радіомовлення вжити рішучих заходів,
спрямованих на неухильне дотримання вимог законодавства України в
інформаційній сфері, забезпечення конституційних прав громадян на
свободу слова та вільне збирання, використання і поширення
інформації.
2. Взяти до відома та виконання адресовані органам державної
влади України рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи, що
містяться в Резолюції N 1239 від 25 січня 2001 року "Свобода
вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської
демократії в Україні", зокрема щодо:
невідкладного і прозорого розслідування усіх випадків
насильства над журналістами та смерті журналістів;
неприпустимості позасудового закриття засобів масової
інформації та припинення трансляції програм телерадіоорганізацій;
необхідності внесення змін до законів України щодо
відшкодування моральної шкоди, кримінальної, цивільної,
адміністративної відповідальності за поширення недостовірної
інформації, наклеп, образу;
внесення змін до Закону України "Про Національну раду України
з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) відповідно до
експертного висновку, наданого Радою Європи;
створення рівних умов для функціонування всіх засобів масової
інформації;
припинення практики тиску на засоби масової інформації через
важелі друкування та поширення;
сприяння громадським засобам мовлення;
ратифікації Європейської конвенції про транскордонне
телебачення.
3. Звернути увагу Президента України, Кабінету Міністрів
України на невиконання правових актів, прийнятих за результатами
парламентських слухань: "Свобода слова в Україні: стан, проблеми,
перспективи" (10 квітня 1997 року), "Інформаційна політика
України: стан і перспективи" (15 січня 1999 року) та Дня Уряду на
тему: "Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів
державної влади щодо забезпечення свободи слова, задоволення
інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в
Україні" (9 лютого 1999 року), - зокрема. Указу Президента України
від 21 липня 1997 року N 663/97 ( 663/97 ) "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 17 червня 1997 року
"Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення
державної інформаційної політики та удосконалення державного
регулювання інформаційних відносин".
Кабінету Міністрів України поінформувати Верховну Раду
України про причини невиконання цих правових актів та вжиті заходи
щодо винних у цьому осіб.
4. Визнати незадовільною діяльність Національної телекомпанії
України (НТКУ).
Запропонувати Президенту України звільнити Долганова В.О. з
посади президента НТКУ та зміцнити керівництво НТКУ.
5. Звернути увагу Кабінету Міністрів України, Генеральної
прокуратури України, Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення, Державного комітету інформаційної
політики, телебачення і радіомовлення України на порушення
законодавства України в діяльності Національної телекомпанії
України та Національної радіокомпанії України, зокрема:
систематичне ігнорування з боку керівництва цих організацій
вимог Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації" ( 539/97-ВР ) і відповідних постанов
про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України;
невідповідність вимогам законодавства України статутів цих
телерадіоорганізацій;
монопольне використання ними кількох каналів мовлення;
порушення порядку їх фінансування за рахунок коштів
Державного бюджету України.
Запропонувати Генеральній прокуратурі України, Державному
комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення
України, Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення протягом червня-вересня 2001 року вжити відповідних
заходів для забезпечення діяльності Національної телекомпанії
України та Національної радіокомпанії України у повній
відповідності з вимогами законодавства України і повідомити про
вжиті заходи Верховну Раду України.
6. Передбачити припинення бюджетного фінансування
Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії
України в разі невиконання ними Постанови Верховної Ради України
від 8 лютого 2001 року "Про порядок висвітлення роботи сьомої
сесії Верховної Ради України третього скликання" ( 2255-14 ).
Доручити профільним комітетам Верховної Ради України у
двомісячний термін підготувати і внести на розгляд Верховної Ради
України проекти рішень щодо механізмів припинення бюджетного
фінансування цих державних телерадіоорганізацій і приведення їх
статутних документів у відповідність з вимогами законодавства
України.
7. Визнати незадовільним стан національної безпеки України в
інформаційній сфері, що виявляється передусім у втраті контролю за
використанням радіочастотного ресурсу України, уповільненні
розвитку новітніх інформаційних технологій, протекціонізмі
зарубіжним суб'єктам інформаційних відносин на національному ринку
інформаційних послуг, ігноруванні посадовими особами органів
державної влади, керівниками засобів масової інформації норм
законодавства України в інформаційній сфері.
8. Запропонувати Кабінету Міністрів України денонсувати Угоду
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про
співробітництво в галузі телебачення і радіомовлення ( 643_135 )
від 23 жовтня 2000 року як таку, що суперечить законодавству
України і спрямована проти вітчизняних телерадіоорганізацій, які
діють у повній відповідності з вимогами законодавства України в
інформаційній сфері.
9. Схвалити пропозиції Комітету Верховної Ради України з
питань свободи слова та інформації щодо законодавчого оформлення
результатів парламентських слухань "Проблеми інформаційної
діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану
інформаційної безпеки України".
З цією метою:
внести до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України
третього скликання та невідкладно розглянути проект Закону України
про внесення змін до деяких законів України за результатами
парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи
слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки
України" (реєстр. N 7338);
внести до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України
третього скликання та невідкладно розглянути проект Концепції
роздержавлення засобів масової інформації в Україні;
забезпечити законодавчу базу для запровадження в Україні
системи Суспільного телебачення і радіомовлення з урахуванням
пропозицій Президента України до Закону України "Про створення
системи Суспільного телебачення і радіомовлення України";
законодавчо розв'язати проблему забезпечення конституційних
прав громадян на інформацію та захисту журналістів і засобів
масової інформації від переслідування в суді за критику
(відповідальність за поширення недостовірної інформації, її
спростування та відшкодування пов'язаної з її поширенням моральної
шкоди).
10. Рекомендувати Кабінету Міністрів України на підставі
матеріалів парламентських слухань "Проблеми інформаційної
діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану
інформаційної безпеки України" протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цією Постановою:
переглянути механізм та порядок надання засобам масової
інформації державної підтримки і внести на розгляд Верховної Ради
України пропозиції щодо відповідних змін до законодавства України;
вжити заходів щодо забезпечення соціального захисту
журналістів, внести відповідні зміни до Постанови Кабінету
Міністрів України від 15 березня 1999 року N 377 ( 377-99-п ) "Про
реалізацію статей 14 і 16 Закону України "Про державну підтримку
засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";
з урахуванням пропозицій та побажань працівників друкованих
засобів масової інформації врегулювати проблеми, пов'язані з
встановленням граничних розмірів тарифів на прийом передплати та
доставку передплатникам друкованих видань;
з метою безперебійного забезпечення друкованих засобів
масової інформації в Україні папером вітчизняного виробництва
розглянути можливість надання Жидачівському целюлозно-паперовому
комбінату кредиту Української державної інноваційної компанії на
закупівлю та встановлення обладнання для збільшення виробництва
паперу;
для створення сприятливих умов діяльності вітчизняних
розповсюджувачів преси зменшити розміри орендної плати за
землекористування і заборонити встановлення не передбачених
законодавством України зборів та платежів для цих підприємств,
спростити порядок розповсюдження преси.
11. Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації опрацювати висловлені під час парламентських слухань
пропозиції та відповідно до них:
спільно з Кабінетом Міністрів України, Радою національної
безпеки і оборони України, Державним комітетом інформаційної
політики, телебачення і радіомовлення України, Національною радою
України з питань телебачення і радіомовлення завершити підготовку
і внести на розгляд Верховної Ради України проекти Концепції
розвитку телерадіоінформаційного простору України (друге
півріччя 2001 року), Концепції розвитку в Україні глобальних
інформаційних мереж (друге півріччя 2001 року), Концепції
інформаційної безпеки України (перше півріччя 2001 року),
Інформаційного кодексу України;
за погодженням з депутатськими фракціями і групами
парламенту, відповідно до Статуту редакції журналу Верховної Ради
України "Віче" ( 82/96-ВР ) у встановленому порядку та за
визначеною процедурою протягом двох місяців з дня набрання
чинності цією Постановою подати на затвердження Голови Верховної
Ради України проекти розпоряджень про призначення головного
редактора та редакційної колегії цього журналу;
протягом місяця з дня набрання чинності цією Постановою
внести на розгляд Верховної Ради України в другому читанні проект
положення про редакційну раду газети Верховної Ради України "Голос
України", а після його прийняття - підготувати матеріали щодо
формування редакційної ради за пропозиціями депутатських фракцій і
груп парламенту.
12. Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і
банківської діяльності спільно з Міністерством фінансів України
прискорити доопрацювання проекту Закону України про стабілізацію
фінансового стану Концерну радіомовлення, радіозв'язку та
телебачення і в місячний термін з дня набрання чинності цією
Постановою внести його на розгляд Верховної Ради України.
13. Комітету Верховної Ради України з питань правової
політики опрацювати пропозиції учасників слухань щодо
відповідальності журналістів та засобів масової інформації за
поширення недостовірної інформації, наклеп, образу і в місячний
термін з дня набрання чинності цією Постановою підготувати та
внести на розгляд Верховної Ради України відповідні пропозиції
щодо внесення змін до Кримінального кодексу України, Цивільного
кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито", інших
нормативно-правових актів з урахуванням рекомендацій Верховного
Суду України.
14. Вказати Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення на обов'язковість чіткого дотримання вимог
законодавства України при розробці своїх нормативних документів,
визначенні процедури проведення конкурсів, а також безпосередньо в
процесі ліцензування телерадіоорганізацій.
Зобов'язати Комітет Верховної Ради України з питань свободи
слова та інформації здійснювати контроль за дотриманням
законодавства України в діяльності Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення під час ліцензування
телерадіоорганізацій і, в разі виявлення його порушень, негайно
інформувати про них Верховну Раду України.
15. Звернути увагу Державного комітету зв'язку та
інформатизації України і Ліцензійної палати України на
неприпустимість подвійного ліцензування діяльності
телерадіоорганізацій та на необхідність безумовного виконання ними
рішення Вищого арбітражного суду України від 12 квітня 2000 року
щодо неправочинності наказу Державного комітету зв'язку України та
Ліцензійної палати України від 3 березня 1998 року N 31/1049
( z0188-98 ) "Про затвердження Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на використання
радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і
контроль за їх дотриманням".
16. Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації проаналізувати хід виконання цієї Постанови в першому
півріччі 2001 року і до 1 жовтня 2001 року подати Верховній Раді
України аналітичну довідку з цього приводу.
17. Видавництву Верховної Ради України до 1 серпня 2001 року
видати збірник матеріалів парламентських слухань "Проблеми
інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та
стану інформаційної безпеки України".
Апарату Верховної Ради України забезпечити вручення
зазначеного збірника народним депутатам України, учасникам
парламентських слухань, а також органам державної влади,
організаціям та установам сфери інформаційної діяльності за
списком Комітету Верховної Ради України з питань свободи олова та
інформації.
18. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
заступника Голови Верховної Ради України Гавриша С.Б.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 7 червня 2001 року
N 2498-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry