Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про страхування

Про порядок введення в дію Закону України Про страхування

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 18, ст. 79 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 150/97-ВР від 20.03.97, ВВР, 1997, N 19, ст.141
N 470-XIV ( 470-14 ) від 03.03.99, ВВР, 1999, N 17, ст.127 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
з дня опублікування.
2. Встановити, що положення частини другої статті 38 щодо
страховиків, які одержали ліцензію на страхування життя до
набрання чинності цим Законом, застосовуються з 1 січня 1998
року. ( Пункт 2 в редакції Постанови ВР N 150/97-ВР від 20.03.97 )
3. Встановити, що страховики, які були створені до набрання
чинності цим Законом, зобов'язані сформувати свої статутні фонди
відповідно до вимог статей 2 і 29 цього Закону до 1 січня 1997
року.
4. Для страховиків за участю іноземних юридичних осіб та
іноземних громадян, створених до набрання чинності цим Законом,
продовжити термін сплати встановленого статтею 29 мінімального
статутного фонду в сумі 500 тис. ЕКЮ до 31 березня 1998 року за
умов досягнення ними сплаченого статутного фонду в розмірі 100
тис. ЕКЮ станом на 31 березня 1997 року.
5. Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю до 31
березня 1997 року провести перереєстрацію усіх страховиків.
Відкликати ліцензії на право здійснення страхової діяльності
і виключити з державного реєстру страховиків (перестраховиків) тих
страховиків, які не виконали вимоги статей 2 і 29 цього Закону
станом на 31 березня 1997 року.
( Абзац третій пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови ВР N 470-XIV ( 470-14 ) від 03.03.99 )
6. Дозволити страховикам-резидентам посередницьку діяльність
на території України на користь іноземних страховиків лише з
продажу страхових полісів з обов'язкових видів страхування,
передбачених законодавством інших країн, на строк до приєднання до
міжнародних угод щодо визнання полісів страховиків України на
території цих країн.
7. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін:
- подати пропозиції про внесення змін до чинного
законодавства України щодо часткового звільнення страхових внесків
громадян по договорах із страхування життя від оподаткування їх
доходів; - внести пропозиції щодо створення Авіаційного і Морського
страхових бюро, яким повинно бути надано право проведення
страхування авіаційних та морських ризиків усіх
страхувальників-резидентів; - забезпечити приведення нормативних актів органів виконавчої
влади у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 7 березня 1996 року
N 86/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry