Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік

Про внесення зміни до Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 31, ст.1059)

Верховна Рада України постановляє:

1. Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 9, ст. 93, № 12, ст. 192, № 15, ст. 329, № 18-19, ст. 694) доповнити статтею 23-1 такого змісту:

"Стаття 23-1. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації фінансових векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 червня 2014 року
№ 1333-VII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry