Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років щодо порядку офіційного використання копій Прапора П...

Про внесення змін до Закону України Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років щодо порядку офіційного використання копій Прапора П...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 315-VIII ( 315-19 ) від 09.04.2015, ВВР,
2015, N 25, ст.191 }
Про внесення змін до Закону України
"Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років" щодо порядку офіційного використання
копій Прапора Перемоги
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.470 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років" ( 1684-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 239) такі зміни:
1) статтю 1 після частини четвертої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Прапор Перемоги є символом перемоги радянського народу та
його армії і флоту над фашистською Німеччиною в роки Великої
Вітчизняної війни. Зовнішній вигляд копій Прапора Перемоги має
відповідати вигляду штурмового прапора 150-ї ордена Кутузова
II ступеня Ідрицької стрілецької дивізії".
У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно
частинами шостою і сьомою;
2) статтю 2 після абзацу третього доповнити трьома новими
абзацами такого змісту:
"використання копій Прапора Перемоги біля Вічного вогню,
могил Невідомого солдата і Невідомого матроса;
суспільне використання копій Прапора Перемоги під час
урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги, які здійснюються
органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
організаціями, громадськими об'єднаннями, покладання вінків до
могили Невідомого солдата у місті Києві та інших пам'ятників
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у День Перемоги й інші
дні, пов'язані з подіями Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років, - дні визволення та дні оборони населених пунктів
від німецько-фашистських загарбників;
офіційний підйом у День Перемоги копій Прапора Перемоги на
будинках (щоглах, флагштоках) поряд з Державним Прапором України".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - тринадцятий вважати
відповідно абзацами сьомим - шістнадцятим.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3298-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry