Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 209 Земельного кодексу України

Про внесення зміни до статті 209 Земельного кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 209
Земельного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 31, ст.419 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 209 Земельного кодексу України
( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4,
ст. 27) викласти в такій редакції:
"2. Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,
використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і
лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону
земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою,
а також на проведення інвентаризації земель. Використання цих
коштів на інші цілі не допускається".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 13 травня 2010 року
N 2182-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry