Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання виробництва, обігу та оподаткування спирту етилового

Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання виробництва, обігу та оподаткування спирту етилового

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо регулювання виробництва, обігу та
оподаткування спирту етилового
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 8, ст.89 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) у частині дев'ятій статті 14 Закону України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345;
1997 р., N 45, ст. 286; 2000 р., N 30, ст. 240; 2002 р., N 26,
ст. 175; 2005 р., N 4, ст. 91, NN 17-19, ст. 267) слова "У
випадках, коли Кабінет Міністрів України уповноважує
підприємства - виробників спирту етилового, коньячного, плодового,
спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового проводити його реалізацію на експорт або
через оптову торгівлю українським споживачам, то в межах обсягів
власного виробництва ці підприємства звільняються від плати за
ліцензію на експорт цієї продукції чи реалізацію через оптову
торгівлю" замінити словами "Підприємства - виробники спирту
етилового проводять його реалізацію на експорт через державне
підприємство, спеціально уповноважене на це Кабінетом Міністрів
України, а українським споживачам - через оптову торгівлю";
2) абзац п'ятий частини другої статті 4 Закону України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 49,
ст. 301; 2004 р., N 50, ст. 539) доповнити словами "крім цілісних
майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію,
переданих в оренду до набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Закону України "Про оренду державного та
комунального майна" від 29 червня 2004 року".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 29 листопада 2005 року
N 3126-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry